Úvod

Vítáme Vás na internetových stránkách Společenství bytových jednotek SVJ Kurzova /Borovanského 2201-2205.
Na těchto stránkách najdete všechny informace související s fungováním našeho společenství.

Budou zde vloženy důležité dokumenty, výzvy, vyhlášky, sdělení, informace o chystaných schůzích včetně  jejich programů, finančních stavů  společenství a  stavů  úspor.
  
Věříme, že tyto stránky zjednoduší komunikaci mezi námi a pomohou lepšímu fungování společenství. Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme s pozdravem.
 
Za výbor a kontrolní komisi
Dr.Ing.Hicham Mourad, Ph.D.
předseda