ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 15. ŘÍJNA 2019; 20:00 – 22:00

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Vostrovská pí Navrátilová

Omluvena: pí Rejmonová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

  • Okna v nebytových prostorách – je třeba zpřístupnit všechna sklepní okna + nebytové prostory; v okamžiku kdy dojde k výměně oken, budete včas informováni; podklady vlastníků nebytových prostor připraví pí Navrátilová
  • Oslovit majitele prověšeného kabelu z naší střechy na střechu sousedního domu – p. Mourad
  • Pro pojištění technologického celku byla vybrána jednomyslně ČSOB
  • Kontrola neplatičů – průběžně
  • Výměny ztracených čipů – průběžně
  • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět