ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 26. ZÁŘÍ 2019; 20:30 – 22:30

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Rejmonová, pí Vostrovská

Kontrolní komise: pí Rulíková, pí Šimková

 

Program:

  • Proběhlo hlasování per rollam – pro změnu nebytového prostoru č. 102 na byt v Borovanského 2204; hlasovalo 107 vlastníků ze 127 vlastníků; pro změnu hlasovalo 105, proti 2 vlastníci.

       ANO – 82,68 %        ZDRŽELO SE – 15,75 %   NE – 1,57 %

      Schváleno.

  • Výběrové řízení na výměnu oken ve společném prostoru proběhlo v druhém kole ze dvou firem;  výbor vybral firmu Vekra k projednání smlouvy
  • Výběrové řízení na pojištění domů, pí Vostrovská
  • Proběhla revize potrubí kanalizace včetně čištění od firmy Herčík a Kříž.
  • Proběhla kontrola přihlášených osob v jednotlivých bytech, je povinností přihlásit dítě žijící ve společné domácnosti vlastníků nebo nájemníků
  • Kontrola neplatičů – průběžně
  • Výměny ztracených čipů – průběžně
  • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět