ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 23. ČERVENCE 2019; 20:30 – 21:54

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Rejmonová, pí Vostrovská

 

Program:

  • Výběrové řízení na výměnu oken ve společném prostoru proběhlo z 5 firem; byly vybrány 2 firmy do druhého kola, s kterými bude jednat p. Mourad, pí Steinbaurová
  • Pro obě firmy se bude upřesňovat poptávka
  • Jednání s právníky – GDPR, pí Steinbauerová, pí Navrátilová
  • Připomínáme, že v září proběhne servis oken, seznamy a časy budou vyvěšeny
  • Výběrové řízení na nové pojištění – pí Steinbauerová pí Vostrovská
  • Kontrola neplatičů – průběžně
  • Výměny ztracených čipů – průběžně
  • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět