ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 30. KVĚTNA 2019; 21:00 – 22:20

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Vostrovská

Omluveni: pí Rejmonová

Kontrolní komise: pí Šimková

 

Program:

  • Elektřina – vybráni projektanti, po zhotovení projektu bude vybrána realizující firma
  • Výměna oken ve společných prostorách – probíhá výběrové řízení
  • Úprava stanov – odsouhlasená změna v počtu členů výboru a kontrolní komise SVJ na schůzi společenství
  • Vyhotovit cedule do zadních vchodů 2204, 2205 – k zákazu kouření a zdržování se v těchto soukromých prostorách našich vchodů
  • Oslovit společnost IKON na zrealizování opravy vstupů vchodů 2201, 2202
  • Jsou určeny termíny na servis oken (září 2019), v následujících dvou týdnech si vyberete z daných termínů konkrétní čas; zajistí členové výboru ve svých vchodech, ve vchodu 2205 pí Rejmonová
  • Výbor ve shodě odsouhlasil individuální montáž venkovních elektrických žaluzií (na vlastní náklady vlastníků); dává ale na vědomí, až se bude v budoucnu dělat zateplení našich domů, musí je vlastníci na vlastní náklady odstranit; povolena pouze bílá barva
  • Kontrola neplatičů – průběžně
  • Výměny ztracených čipů – průběžně
  • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět