ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU16. DUBNA 2019; 20:00 – 21:20

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Vostrovská, pí Krejzová Omluvena: pí Rejmonová

Kontrolní komise: pí Rulíková, pí Šimková, p. Bláha

 

Program:

 • Shromáždění vlastníků se bude konat 25. dubna 2019 od 19:00 do 20:00
 • Příprava na valnou hromadu podle jednotlivých sekcí
 • Technika je objednána, faktura za pronájem prostoru zaplacena
 • Došlo ke schůzce s panem Novým, projednán a překontrolován obsah smlouvy o úklidu, nebyly zjištěny žádné nedostatky
 • Při rekonstrukci bytů jsou vlastníci povinni oznámit termín rekonstrukce výboru SVJ, vyvěsit na vchodové dveře datum zahájení a ukončení rekonstrukce a po dobu rekonstrukce uklízet ve společných prostorách nepořádek způsobený rekonstrukcí; pokud bude nepořádek uklízet naše úklidová firma, bude platba požadována po vlastníkovi, který rekonstrukci provádí
 • Výbor SVJ děkuje za práci v kontrolní komisi panu Bláhovi, který končí svoji činnost k 25. dubnu 2019
 • Vlastníci jsou odpovědni za chování svých nájemníků, jsou povinni nahlásit skutečný stav bydlících osob
 • Osobní kontaktování dlouhodobých neplatičů (vlastníků bytových a nebytových prostor – ne nájemníků) jako poslední upozornění před podniknutím dalších právních kroků
 • Výměny ztracených čipů – průběžně
 • Výměny jmenovek na tabletu zvonků novým vlastníkům
 • Vstupní administrativa pro nové majitele bytových i nebytových jednotek
 • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět