ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU7. BŘEZNA 2019; 20:00 – 21:34

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Vostrovská, pí Krejzová, pí Rejmonová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

 • Shromáždění vlastníků se bude konat 25. dubna 2019 od 19:00 do 20:00
 • Zaplacen pronájem školní jídelny pro shromáždění vlastníků našich domů
 • Byl zhodnocen úklid v našich domech a pan předseda je pověřen znovu probrat smlouvu se zhotovitelem bod po bodu a upozornit ho na nesplněné povinnosti
 • Úpravu smlouvy se společností T-Mobile po zavedení nových antén výbor bude předkládat valné hromadě
 • Výbor přijme nabídky na výměnu oken za plastová ve společných prostorách vchodů 2203, 2204, 2205 podle těchto kritérií:
 • dvojité sklo do společných a nebytových prostor
 • počet komor bude diskutován se specialistou
 • Projektová dokumentace k modernizaci elektroinstalace v technologickém celku – společné prostory
 • Výbor děkuje za práci pí Krejzové, která ukončí svoji činnost k 25. 4. 2019
 • Aktualizace stávající pojistky našich domů
 • Osobní kontaktování dlouhodobých neplatičů (vlastníků bytových a nebytových prostor – ne nájemníků) jako poslední upozornění před podniknutím dalších právních kroků
 • Výměny ztracených čipů – průběžně
 • Výměny jmenovek na tabletu zvonků novým vlastníkům
 • Vstupní administrativa pro nové majitele bytových i nebytových jednotek
 • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět