ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 28. ÚNORA 2019; 20:00 – 20:50

Přítomni: p. Mourad, pí Navrátilová, pí Rejmonová

Omluveny: pí Steinbauerová, pí Vostrovská, pí Krejzová

 

 

 

Program:

  • Výbor se zabývá přípravou shromáždění vlastníků SVJ; vzhledem k potřebným plánovaným investicím bude nutná účast všech vlastníků bytových a nebytových jednotek
  • Shromáždění vlastníků se bude konat 25. dubna 2019 od 19:00 do 20:00
  • Začít výběrová řízení – nová elektroinstalace ve společných prostorách, výměna oken ve společných prostorách
  • Osobní kontaktování dlouhodobých neplatičů ze vchodů 2201, 2202, 2203 jako poslední upozornění před podniknutím dalších právních kroků
  • Výměny ztracených čipů – průběžně
  • Vstupní administrativa pro nové vlastníky
  • Výměny jmenovek na tabletu zvonků novým vlastníkům
  • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět