ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 5. ÚNORA 2019; 20:00 – 21:34

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Vostrovská, pí Krejzová, pí Rejmonová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

 • 1. 2. bylo dokončeno zakrytí kabelů v suterénech domů 2202 – 2205
 • Výbor se zabýval návrhem smlouvy s operátorem T-Mobile a pověřil předsedu k dalšímu jednání o podmínkách prodloužení smlouvy a plně podporuje jeho kroky, které už v tomto směru podnikl
 • Výbor rozhodl v rámci v údržby zmodernizovat společnou anténu všech vchodů cestou montáže septoboxu pro DVTV2 všem majitelům
 • 11. 1. došlo ke schůzi všech kompetentních osob – osvětlení vchodu 2202 z protějšího domu; stěžovatelka je srozuměna s návrhem řešení protější strany
 • Výbor se zabývá přípravou shromáždění vlastníků SVJ; vzhledem k potřebným plánovaným investicím bude nutná účast všech vlastníků bytových a nebytových jednotek
 • Shromáždění vlastníků se bude konat 25. dubna 2019 od 19:00 do 20:00
 • Proběhla kontrola požárních hydrantů a pravidelnou kontrolu v  oblasti PO (ARGOS)
 • Proběhla dezinsekce a deratizace a CN na provedení preventivní deratizace v našich domech dne 17. 12. 2018
 • Osobní kontaktování dlouhodobých neplatičů ze vchodů 2201, 2202, 2203 jako poslední upozornění před podniknutím dalších právních kroků
 • Výměny ztracených čipů – průběžně
 • Výměny jmenovek na tabletu zvonků novým vlastníkům
 • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět