ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU13. PROSINCE 2018; 21:00 – 22:34

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Vostrovská,

Omluveni: pí Krejzová, pí Rejmonová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

  • Výbor se rozhodl po 6 letech revidovat pojištění objektu, zejména podmínek
  • Kontrola a údržba plastových oken a dveří
  • Výbor na základě stížnosti jednoho vlastníka ze vchodu 2202 se zabýval problematikou osvětlení protilehlého vchodu domu, rozhodl, že počká na vyjádření vlastníka protilehlé nemovitosti; během této doby se bude radit, jestli je tato záležitost v kompetenci našeho SVJ
  • Osobní kontaktování dlouhodobých neplatičů ze vchodů 2201, 2202, 2203 jako poslední upozornění před podniknutím dalších právních kroků
  • Výměny ztracených čipů – průběžně
  • Výměny jmenovek na tabletu zvonků novým vlastníkům
  • 13. 12. provedla firma 1. RTN odečty v našich domech, pokud jste nestihli první termín, další je v úterý 18. 12. 2018
  • V pondělí 17. 12. proběhne požární ochrana  u dveří bytů jednotlivých vlastníků
  • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět