ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU22. LISTOPADU 2018; 21:00 – 22:45

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Vostrovská, pí Krejzová,

                 pí Rejmonová

Kontrolní komise: pí Rulíková

Host: p. Černý – T-Mobile

 

Program:

  • Kontrolou spotřeby tepla bylo zjištěno, že úspora jednotlivých domácností není viditelná a výbor se zavázal, že začátkem příštího roku po odečtech spotřeby za rok 2018 se bude zabývat touto problematikou s dodavatelem tepla
  • Výbor zplnomocňuje předsedu, aby získal informace ohledně dotace, kterou poskytuje stát k lepšímu bydlení na rok 2018/2019
  • Výbor se dohodl nechat vypracovat znalecký posudek ohledně nájmu všech nainstalovaných antén za účelem úpravy nájemního vztahu s partnery – pí Steinbauerová
  • Osobní kontaktování dlouhodobých neplatičů ze vchodů 2201, 2202, 2203 jako poslední upozornění před podniknutím dalších právních kroků
  • Výměny ztracených čipů – průběžně
  • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět