ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 9. ŘÍJNA 2018; 20:00 – 21:05

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Vostrovská, pí Krejzová

Omluveni: pí Rejmonová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

  • Vážení sousedé, Česká pošta Vás žádá, abyste si obnovili jmenovky na poštovních schránkách, aby Vám i nadále mohla být doručována pošta
  • Je zapotřebí vyjádřit se k navýšení ceny elektrické energie od společnosti PRE – snaha o zanechání ceny v původní výši pro společné prostory – pí Steinbauerová
  • Provozní řád základnové stanice společnosti T-Mobile umístěn na webových stránkách našeho SVJ (Sdělení)
  • Osobní kontaktování dlouhodobých neplatičů ze vchodů 2201, 2202, 2203 jako poslední upozornění před podniknutím dalších právních kroků
  • Výměny ztracených čipů – průběžně
  • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět