ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 11. ZÁŘÍ 2018; 20:00 – 21:10

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Vostrovská, pí Rejmonová

Omluveni: pí Krejzová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

 • Metoda per rollam: viz příloha
 • 2201 – hlasovalo 13 ze 17
 • 2202 – hlasovalo 8 ze 17
 • 2203 – hlasovalo 39 ze 40
 • 2204 – hlasovalo 20 z 26
 • 2205 – hlasovalo 21 z 26
 • celkem hlasovalo 101 ze 126 vlastníků
 1. hospodaření – pro 97 %, proti 1 %, zdržel se 2%
 2. neprovádět investice – pro 97 %, proti 1 %, zdržel se 2 %
 3. pokrytí stropů – pro 72 %, proti 14 %, zdržel se 14 %  
 4. povolení vzduchotechniky (nezisková org Náruč pro děti a mládež) – pro 29 %, proti 61 %, zdržel se 10 %
 • Výsledky hlasování:
 • hospodaření za minulý rok je schváleno
 • neprovádět velké investice je schváleno
 • pokrytí stropů 2202 – 2205 je schváleno
 • vzduchotechnika a změna účelu užívání pro nezisk. organizaci Náruč pro děti a mládež nebyla schválena
 • Provozní řád základnové stanice společnosti T-Mobile umístěn na webových stránkách našeho SVJ (Sdělení)
 • Kontrola neplatičů – průběžně
 • Výměny ztracených čipů – průběžně
 • Zavírejte, prosím, vnitřní dřevěné dveře ve všech vchodech, zamezíte bouchání kovových vchodových dveří
 • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

 

 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PER ROLLAM 06/2018

Číslo vchodu

Hlasující/vlastníci

 

Hospodaření

 

 

Velké investice

 

 

Pokrytí stropů

 

 

Vzduchotechnika

 

Pro

Proti

Zdržel

Pro

Proti

Zdržel

Pro

Proti

Zdržel

Pro

Proti

Zdržel

2201 –  13/17

13

0

0

13

0

0

4

4

5

4

2

7

2202 –  08/17

7

0

1

8

0

0

6

2

0

5

2

1

2203 –  39/40

38

1

0

37

1

1

25

7

7

3

35

1

2204 –  20/26

20

0

0

20

0

0

20

0

0

0

20

0

2205 –  21/26

20

0

1

20

0

1

17

1

2

17

2

1

Celkem 101/126

98

1

2

98

1

2

72

14

14

29

61

10

V procentech

97 %

1 %

2 %

97 %

1 %

2 %

72 %

14 %

14 %

29 %

61 %

10 %

                                           

 

 

Výsledky hlasování:

 1. Hospodaření za minulý rok – schváleno
 2. Neprovádět velké investice – schváleno
 3. Pokrytí stropů 2202-2205 – schváleno
 4. Vzduchotechnika, změna účelu užívání/Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež – není schváleno

 

Zpět