ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 6. ČERVNA 2018; 20:00 – 21:15

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Vostrovská

Omluveni: pí Rejmonová, pí Krejzová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

 • Vzhledem k tomu, že schůze společenství vlastníků konaná dne 16. 5. 2018 nebyla usnášení schopná, budou muset členové výboru využít metodu hlasování per rollam (datum pro jednotlivé vchody bude upřesněn ve vitrínách) – jedná se o návrh těchto usnesení:
 1. Schválení hospodaření za minulý rok
 2. Schválení neprovádět velké investice v novém roce
 3. Schválení pokrytí stropu suterénů ve vchodech 2202 – 2205
 4. Pí Teplická, nezisková organizace Náruč pro děti a mládež: Navrhuje nechat hlasovat o provedení odborného napojení odvětrání nebytového prostoru na šachtu vzduchotechniky domu 2203 a změnu účelu užívání z „cukrárna" na „internetová cukrárna s knihovnou pro děti"
 • Je nutné, abyste si na webu přečetli zápis, pokud jste se nezúčastnili schůze shromáždění
 • Mandátní smlouva s IKONEM je umístěna na našich webových stránkách
 • Podepsána smlouva s IKONEM o GDPR, ladíme vnitřní směrnici
 • Po dokončení kamerového systému bude přijat vnitřní předpis ohledně zacházení se záznamy v případě nutnosti (krádež, vandalismus) – GDPPR má aplikační přednost před UOOU
 • GDPR a pronájem bytu – tato povinnost se vztahuje na vlastníka, aby nahlásil všechny osoby, adresy jejich trvalého pobytu; nutno dohlásit své nájemníky, kteří dosud nejsou v našich domech přihlášeni a bydlí zde, týká se to i nepřihlášených dětí těchto nájemníků popřípadě vnoučat (musí to být správcovské firmě IKON), protože v tuto chvíli je porušen zákon EU
 • Kontrola neplatičů – průběžně; výbor projednal stav pohledávek a bude řešit jednoho neplatiče razantním přístupem – pí Krejzová a IKON
 • Výměny ztracených čipů – průběžně
 • Zavírejte, prosím, vnitřní dřevěné dveře ve všech vchodech, zamezíte bouchání kovových vchodových dveří
 • Vchod 2204 – vlastníci a nájemníci musí důsledně zavírat vchodové dveře, aby se předcházelo poškozování našeho majetku
 • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět