ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 2. KVĚTNA 2018; 20:00 – 21:27

PŘÍTOMNI: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Rejmonová, pí Vostrovská, pí Krejzová

OMLUVENI:

KONTROLNÍ KOMISE: pí Rulíková, pí Šimková, p. Bláha

 

PROGRAM:

  • Schůze vlastníků bytových a nebytových jednotek se bude konat 16. května 2018 od 19:00
  • Příprava členů výboru a kontrolní komise SVJ – program schůze vlastníků
  • Firma T-Mobile bude muset domlouvat termíny návštěv svých techniků předem
  • Zavírejte, prosím, vnitřní dřevěné dveře ve všech vchodech, zamezíte bouchání kovových vchodových dveří
  • Kontrola neplatičů – průběžně
  • Výměny ztracených čipů – průběžně
  • Provedena fyzická kontrola pokladny SVJ kontrolní komisí
  •  Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

 

ZAPSALA: Jana Navrátilová

Zpět