ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 5. DUBNA 2018; 20:00 – 22:00

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Rejmonová, pí Vostrovská, pí Krejzová

Omluveni:

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

  • Schůze vlastníků bytových a nebytových jednotek se bude konat 16. května 2018 od 19:00 (hlasovací technika – p. Mourad; jídelna, pozvánky – pí Navrátilová)
  • Příprava členů výboru a kontrolní komise SVJ – program schůze vlastníků:
  • Úvodní a závěrečné slovo – p. Mourad
  • Návrh - zapisovatelka a ověřovatelka – pí Navrátilová, pí Šimková
  • Investice – pí Steinbauerová
  • Zpráva kontrolní komise – pí Rulíková
  • Úklid a čipy – pí Vostrovská, pí Rejmonová
  • Kontrola neplatičů – průběžně
  • Výměny ztracených čipů – průběžně
  • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět