ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 21. BŘEZNA 2018; 20:00 – 21:20

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Rejmonová

Omluveni: pí Vostrovská, pí Krejzová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

  • Výbor bude žádat od správcovské firmy zpracovat nabídky alespoň tří firem na zakrytí potrubí v suterénech našich zadních vchodů
  • Návrh úpravy mandátní smlouvy; IKON žádá navýšení odměny za správu našich domů o 2, 5 % - výbor pověřuje předsedu, aby se společností IKON tyto body projednal
  • Připravit podklady pro schůzi vlastníků bytových a nebytových jednotek (hlasovací technika – p. Mourad; termín pronájmu jídelny – pí Navrátilová)
  • Kontrola neplatičů – průběžně
  • Výměny ztracených čipů – průběžně
  • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět