ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 1. ÚNORA 2018; 21:00 – 22:20

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Rejmonová, pí Vostrovská, pí Krejzová

 

Program:

 • Nainstalováno 6 nových kamer
 • Montáž sádrokartonu ve 2201 ukončena
 • Dle pokynu hygienické stanice hlavního města Prahy k provádění dezinsekce a deratizace v roce 2017 a CN na provedení preventivní deratizace v našich domech proběhla preventivní DDD 13. 12. 2017
 • V prosinci a v  lednu proběhla pravidelná kontrola v oblasti PO - kontrola požárních dveří (ARGOS) a periodická kontrola nouzového osvětlení (Wagner)
 • Při revizi bylo zjištěno, že došlo ke zcizení hasicích přístrojů a vybavení hasicího zařízení v našich domech v ceně 18 271 Kč
 • Žádáme vlastníky bytových jednotek, aby zpřístupnili své byty v náhradním termínu (kontrola požárních dveří); dveře, které nesplňují požadavky PO, bude zapotřebí upravit
 • Kontrola mandátní smlouvy s firmou IKON po pěti letech od jejího podepsání; výbor žádá IKON o vypracování dodatku č. 2 k mandátní smlouvě tak, aby stav mandátní smlouvy a jejích dodatků odpovídal současné situaci
 • Na základě našeho upozornění odboru životního prostředí MÚ Prahy 13 došlo k úklidu chodníku ve vnitrobloku a odklizení tlejícího listí
 • Kontrola neplatičů – průběžně
 • Výměny ztracených čipů – průběžně
 • Veškeré závady v našich domech musíte nahlásit na naši správcovskou firmu IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět