ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 7. PROSINCE 2017; 21:00 – 22:35

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Rejmonová, pí Vostrovská,

Omluveni: pí Krejzová

Kontrolní komise: pí Rulíková, pí Šimková

 

Program:

  • Firma PODA – chce nabídnout vlastníkům své služby na internet a televizi, výbor rozhodl, aby si tato firma udělala sama nabídku jednotlivým vlastníkům; výbor do této akce nebude vstupovat
  • T-mobile – výměna optických kabelů
  • Odsouhlasena nabídka 5 nových kamer
  • Oprava - přetěsnění dešťových svodů v objektu Borovanského 2203 (suterén u kolektoru) a 2205 (přízemí)
  • Objednání velkých modrých popisných čísel pro vchody 2204 a 2205
  • Zajištění urgentní opravy uvolněného a rozbitého protipožárního okna na vstupu na střechu ve vchodu 2201
  • Schválení nové příkazní smlouvy na obstarání inkasa plateb obyvatelstva pro naše SVJ (z důvodu změny názvu Společenství)
  • Výměna záložního zdroje výtahu (DOSNA)
  • Kontrola neplatičů – průběžně
  • Výměny ztracených čipů – průběžně

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět