ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 7. LISTOPADU 2017; 20:00 – 21:10

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Rejmonová, pí Vostrovská, pí Krejzová

Omluveni:

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

  • Dohoda o uvolnění zádržného po odečtu částky 10 000 Kč za čistící zóny s firmou BV Most
  • Znehodnocení neužitého železa po rekonstrukci vchodů – vnitřní interní doklad – p. Mourad, pí Rulíková, pí Krejzová
  • Kompletace majetku SVJ - inventarizace drobného dlouhodobého hmotného majetku – pí Krejzová
  • Nalepit neprůhledné fólie do kočárkáren ve 2201 a 2202 – pí Steinbauerová
  • Vyměněn vodoměr v nebytovém prostoru – Náruč pro děti a mládež
  • Kontrola a kompletace klíčů ve všech vchodech od nebytových prostorů, nalepení popisek těchto prostor – 1. sada do 21. 11.2017
  • Kontrola neplatičů – průběžně
  • Výměny ztracených čipů – průběžně

Zpět