ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 14. ZÁŘÍ 2017; 20:00 – 21:15

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Rejmonová

Omluveni: pí Vostrovská, pí Krejzová

Kontrolní komise: pí Rulíková, pí Šimková

 

Program:

  • BV Elektro Most – dlažby u vstupů 2201, 2202 2203, 2204, protože uplynulo 6 měsíců jako lhůta pro zádržné, do měsíce pokud nebudou reklamace vyřízeny, zádržné nebude zaplaceno – rozhodl výbor jednomyslně
  • Kamery – schůzka s technikem; po jedné kameře – směr výtah a dveře do sklepa
  • Inventura klíčů a vchodů v našich domech
  • Firma IKON neodstraňuje z našich vchodů (dveří a vitrín) materiály, které vylepí nebo vloží, zadáno do Helpdesku, firma IKON nereaguje
  • Zakrytí potrubí ve vchodech – cena odsouhlasena výborem, začne se vchodem 2201
  • Kontrola neplatičů – průběžně
  • Výměny ztracených čipů – průběžně

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět