ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 30. KVĚTNA 2017; 20:30 – 22:30

Přítomni: p. Mourad, pí Krejzová, pí Steinbauerová, pí Vostrovská, pí Navrátilová

Omluveni: pí Rejmonová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

 • Internet ve společenské místnosti je instalován, kapacita je 100 MB za 1 Kč měsíčně
 • Oprava programu SIM karet tak, aby pouze přijímaly hovory
 • Zeď ve vchodu 2203 je opravena; boule byla způsobena nevysekanými zárubněmi; vchod je vymalován a obložen
 • Navazovat bude generální úklid tohoto vchodu; datum bude domluveno během příštího týdne
 • Inventura klíčů a očíslování všech prostor v našich domech; vchod 2201 pí Rejmonová, vchod 2202 p. Mourad; vchod 2203 pí Vostrovská, pí Rulíková, vchod 2204 pí Steinbauerová; vchod 2205 pí Krejzová
 • Kolaudace rekonstruovaných vchodů
 • Kontrola úklidu – výbor je spokojený s novou firmou
 • Veškerý propagační a reklamní materiál v našich domech bude vyvěšován pouze se souhlasem výboru, je na to určena pouze skříňka, nic se nebude lepit na dveře, do výtahu ani jinde ve společných prostorách
 • BV Most reaguje až dnes na náš e-mail z 9. 5. 2017: oprava dlaždičky ve 2205, seřídit vchody tak, aby nebouchaly; opravit „lavory“ ve 2204 a 2205 v zadních vchodech; reklamace bude řešit pí Steinbauerová
 • Oprava zadního traktu technologického celku do výšky 2,6 metru; výbor dostal dvě nabídky – firma BV Elektro Most ve výši 93 800 Kč; druhá nabídka Myrek Sarvadiyj OSVČ, stejný rozsah práce, stejný materiál; nabízející není plátcem DPH; cena 66 000 Kč; výbor souhlasí s levnější nabídkou
 • Pí Teplická; Náruč pro děti a mládež – výměna vodoměru bude po zvětšení
 • přístupové šachtičky provedena
 • Zakrytí potrubí ve vchodech v suterénech sádrokartonem, nechat nacenit
 • Dodělání kamer na strategická místa v našich vchodech - pí Steinbauerová
 • Objednání kontejneru na konec června pro odvoz nepořádku z našich prostor

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět