ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 11. DUBNA 2017; 20:30 – 22:30

Přítomni: p. Mourad, pí Krejzová, pí Steinbauerová, pí Vostrovská, pí Navrátilová, pí Rejmonová

Omluveni:

Kontrolní komise: pí Rulíková, pí Šimková, p. Bláha

 

Program:

  • Nerovnost omítek laserovým měřením až 3 cm; nerovnost není možné vyrovnat jen dodatečně přenesenou omítkou, nutno otlouct stávající, vyrovnat – stanovisko p. Žáčka
  • Zařadit do diskuse shromáždění problematiku nehotové stěny ve 2203
  • Probíhá jednání s úklidovými firmami
  • Generální úklid ve vchodech 2201, 2202, 2204, 2205 proběhl v domluveném termínu; ve vchodu 2203 bude generální úklid proveden po opravě stěny mezi vchodem a neziskovou organizací „Náruč pro děti a mládež“
  • Firma BV Most požaduje uvolnění zádržného; celá agenda je předána k vyjádření kontrolní komisi
  • Po zhodnocení náročnosti a správnosti hlasování výbor rozhodl, že hlasovací technika bude objednána – p. Mourad
  • Termín valného shromáždění vlastníků společenství je stanoven na 27. dubna 2017 od 19:00 v jídelně ZŠ Jánského 2189

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět