ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 23. BŘEZNA 2017; 20:30 – 22:05

Přítomni: p. Mourad, pí Krejzová, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Rejmonová

Omluveni: pí Vostrovská

Kontrolní komise: pí Rulíková


 

Program:

 • Základní generální úklid vchodů 2201, 2202, 2204 a 2205; suterén, přízemí, 1. a  2. patro vysávání stěn a stropů
 • Generální úklid se odkládá ve vchodu 2203 kvůli neodbornému zásahu do hotového obkladu v přízemí do doby, než bude tento problém vyřešen
 • Výbor si vyžádá od stavebního dozoru pana Žáčka vyjádření ke kvalitě a provedení práce při odstranění a zazdění dveří v přízemí 2203 a po zaslání tohoto vyjádření výbor rozhodne - p. Mourad
 • Výbor vyhoví požadavku pí Teplické na úpravu výpočtového listu – pí Steinbauerová
 •  Vyřešení problému nepořádku kolem popelnic bude řešen placeným úklidem
 • Během rekonstrukce bytu, nedávejte vyřazený nábytek, stavební odpad apod. ke kontejnerům, toto patří do sběrného dvora
 • Z důvodu neustále se zvyšující ceny a nepotřebnosti hlasovacího zařízení z dlouhodobé zkušenosti výbor rozhodl, že nebude nadále tuto službu na plánované shromáždění objednávat
 • Termín valného shromáždění vlastníků společenství je stanoven na 27. dubna 2017 od 19:00 v jídelně ZŠ Jánského 2189
 • Pokud máte byt ve společném jmění manželů (SJM) a nezúčastníte se schůze oba, je nutné mít od druhého manžela na schůzi společenství podepsanou plnou moc k zastupování při hlasování; nemusí být ověřená – nový občanský zákoník; šablonu plné moci připraví pí Navrátilová
 • Pozvánky pro jednotlivé vlastníky připraví a rozdá pí Navrátilová a pí Vostrovská
 • Upozorňujeme vlastníky bytů, že při manipulaci s vodoměrem nesmí samovolně odstranit plombu bez informování SVJ, jinak by se vystavili při další kontrole odečtu postihu


 

Zapsala: Jana Navrátilová


 

Zpět