ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 15. ÚNORA 2017; 20:00 – 22:10

Přítomni: p. Mourad, pí Vostrovská, pí Navrátilová, pí Rejmonová, pí Krejzová, pí Steinbauerová

Omluveni:

Kontrolní komise: pí Rulíková


 

Program:

 • Jako host paní Tejchmanová – která řeší problém s průnikem vzduchu a vlhkosti do svého bytu v Kurzové 2202; po vyhodnocení stavebním dozorem p. Žáčkem bylo navrhnuto řešení provést obnovu vydrolené spáry ve svislém panelu; tato oprava je schválena a bude provedena odbornou firmou v období, až budou teploty dlouhodoběji nad nulou; po té bude vyhodnocena stávající situace v bytě a popřípadě navrhnuto další řešení; buď svépomocí píTejchmanové nebo SVJ – pí Steinbauerová
 • Ňechat si vysvětlit od firmy IKON, jak je to s úklidem kolem kontejnerů – p.Mourad
 • Problém se zdí ve 2203 – pí Teplická; zeď je vyboulená, chybí obklad; nabídka od BV Most – 10 000 Kč; k řešení pí Steinbauerová
 • Výpis z obchodního soudu, vše dle zákona
 • Koupena nová tiskárna pro společenství SVJ, instalace pí Navrátilová
 • Internet pro SVJ za 1 Kč měsíčně od firmy Centronet, souhlas k instalaci internetu do místnosti společenství jednomyslně schválen
 • Probrat otázku zbylého materiálu po rekonstrukci vchodů
 • Termín valného shromáždění vlastníků společenství je stanoven na 27. dubna 2017 od 19:00 v jídelně ZŠ Jánského 2189
 • Objednání jídelny v ZŠ Jánského – pí Navráilová
 • Kolejnice ve 2203 budou opraveny
 • Záslepky do oken v přízemí – pí Rejmonová
 • Vodoměry jsou vyměněny, kromě pí Teplické ve 2203
 • Ve 2203 je pohyb více osob v pronajímaném bytě, než je hlášeno; bude řešeno v souladu se zákonem
 •  Upozorňujeme vlastníky bytů, že při manipulaci s vodoměrem nesmí samovolně odstranit plombu bez informování SVJ, jinak by se vystavili při další kontrole odečtu postihu
 • Výpověď panu Šimkovi ve lhůtě dle smlouvy – p. Mourad
 • Upozornění majitelům – prosíme všechny, aby neničili společné prostory, finančně to zatěžuje rozpočet celého SVJ


 


 

Zapsala: Jana Navrátilová


 

Zpět