ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 8. LEDNA 2017

Přítomni: p. Mourad, pí Vostrovská, pí Navrátilová, pí Rejmonová, pí Krejzová

Omluveni: pí Steinbauerová

Kontrolní komise: pí Rulíková, pí Šimková

 

Program:

 • Jako host pan Šmehlík
 • K 1. lednu 2017 ukončili svoji činnost ve výboru SVJ pan Mojžíš, v kontrolní komisi pan Navrátil; výbor děkuje oběma za vykonanou práci pro společenství
 • Materiály k soudu – změny ve výboru a kontrolní komisi -  připraví pí Krejzová
 • Nutno doplnit členy kontrolní komise do veřejného rejstříku – pí Krejzová
 • Nová barva mříží a zárubní v předních vchodech – pan Pajma, pí Steinbauerová
 • Žádosti a stížnosti nutno posílat na info@kurbor.cz – nutné napsat své příjmení, číslo domu a číslo bytu
 • Generální úklid domů po rekonstrukci – kontakt na firmu sežene pí Šimková
 • Požární směrnice a domovní řád do vitrín do jednotlivých vchodů – pí Navrátilová, pí Vostrovská
 • Všechny reklamace k rekonstrukci vchodů bude řešit pí Steinbauerová
 • Přidělání vitrín – pan Vostrovský
 • Rohožky a koše na reklamní materiál – firma Apap – p Mourad, pí Navrátilová
 • Inventura – pí Krejzová, pí Šimková
 • Kontrola klíčů – p. Mourad
 • Uplatněno zádržné na provedené práce – 6 měsíců ode dne předání díla
 • Nutno koupit laserovou multifunkční tiskárnu pro výbor SVJ – p. Mourad
 • Výbor projevil nespokojenost s kvalitou úklidových prací, zvláště v zimních měsících; nutno uklízet suterén, přízemí a výtah alespoň 2x týdně
 • Výměna vodoměru 2017 – studená voda; po 15. lednu 2017

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět