ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 3. LISTOPADU 2016

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Krejzová, pí Vostrovská, pí Navrátilová, pí Rejmonová, p. Mojžíš

Omluveni:

Kontrolní komise: pí Rulíková, pí Šimková, p. Navrátil, p. Bláha

 

Program:

 • Byla stanovena cena čipu (např. po jeho ztrátě) k dalšímu přidělání 350 Kč za kus
 •  Převzetí funkčních dveří ve předních vchodech, 2. 11. 2016 – p. Mourad, p. Navrátil
 • Zítra se začne dělat dlažba za dřevěnými dveřmi v předních vchodech
 • UNIMOSERVIS, s. r. o. žádá o zpřístupnění WC v domě 2205 v úklidové místnosti; výbor žádá tuto společnost, aby svou žádost podložila originálem výpisu z Katastru nemovitostí – p. Mourad
 • Univerzální čip pro poštu – na základě písemné žádosti
 • Kontrola faktur souvisejících se stavbou vchodů – pí Šimková
 • Stanovy a domovní řád – nutno schválit společenstvím SVJ do konce roku 2016; rozeslat vlastníkům mailovou poštou – pí Navrátilová
 • Změny v souladu s novým OZ schválil výbor a kontrolní komise SVJ, změny jsou uvedeny tučně
 •  Schůze společenství vlastníků ke schválení stanov bude v pondělí 21. 11. 2016 v 19:00 v zasedací místnosti výboru SVJ v suterénu Borovanského 2203
 • Při rekonstrukci bytu v přízemí ve 2204 – noví vlastníci způsobili hromadný výpadek proudu; fakturu budou platit tito vlastníci – řešil p. Mourad
 • V Borovanského 2203, 2205 je 100 % souhlas vlastníků s umístěním kamer
 • Výměna vodoměru 2017 – studená voda; po 15. lednu 2017

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět