ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 11. ŘÍJNA 2016

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Krejzová, pí Vostrovská, pí Navrátilová, pí Rejmonová, p. Mojžíš

Omluveni:

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

  • Čipy byly rozdány vlastníkům SVJ v minulém týdnu; připomínáme, abyste si poznamenali čísla čipů – číslo musíte nahlásit v případě ztráty
  • Podepsán předávací protokol dveří zadních vchodů – p. Mourad
  • Podepsán dodatek ke smlouvě na vybavení dveří elektromotorickým zámkem a bezpečnostním kováním – p. Mourad
  • Vybrána fasádní omítka č. 904
  • Schůzka na IKONU – pí Šimková z kontrolní komise žádá o aktivní přístup na Helpdesk, členové výboru a předsedkyně k. k. nesouhlasí, k. komise bude mít nadále pouze pasivní přístup
  • Dle dohody termín ukončení stavebních prací k 30. 11. 2016, mimo víceprací objednaných nad rámec smlouvy
  • Výměna vodoměru 2017 – studená voda; po 15. lednu 2017

 

Zapsala: Jana Navrátilová

 

Zpět