ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 13. ZÁŘÍ 2016

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Krejzová, pí Vostrovská, pí Navrátilová, pí Rejmonová, p. Mojžíš

Omluveni:

Kontrolní komise: pí Rulíková, pí Šimková

Program:

 • Firma, která rekonstruuje vchody, platí podle elektroměru, paušálem vodu; firma nechala téct vodu celý víkend – bude řešit p. Mourad
 • Náruč pro děti a mládež – upřesnění termínu zahájení revitalizace vchodu, žádost o výměnu okna do vnitrobloku vchodu 2203 - neplatí SVJ, projedná pí Steinbauerová
 • Stavební dozor – Ing. Žáček
 • Podepsány 4 smlouvy – zvonková tabla, kamerový systém, osvětlení a čipy; pí Steinbauerová, pí Rulíková
 • Kontrola úklidu – nutno zapisovat data úklidu v jednotlivých vchodech; nutno zlepšit úklid výtahů; zametat dlaždice kolem domů –pí Vostrovská
 • Prosíme naše vlastníky a nájemce, aby v době stavby používali přední vchody, informační tabule – pí Navrátilová
 • Správa klíčů SVJ – pí Rejmonová, pí Rulíková
 • Penále – je třeba vypracovat metodiku – pí Steinbauerová
 • Výměna vodoměru 2017 – studená voda; po 15. lednu 2017
 • Nákup počítače, černobílé tiskárny s počítadlem pro potřeby výboru; pí Rejmonová, p. Navrátil
 • Nutné připojení místnosti výboru na internet – p. Mourad, pí Rejmonová
 • Nutno doplnit informace pro nákup simkaret do jednotlivých vchodů – p. Mojžíš
 • Odpadové svody – pročistit a přečistit celé délky svodů; zadat opravu osloveným firmám – pí Steinbauerová
 • Schválit nové stanovy, zapracovat změny – pí Krejzová, p. Mojžíš
 • Schůzka předsedy a místopředsedkyně s firmou IKON – nutno zlepšit práci firmy IKON
 • Vyklizení beden, vyčištění, uskladnění v době rekonstrukce – p. Mojžíš, p. Šimek, pí Šimková

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět