ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 5. ČERVENCE 2016

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Rejmonová, p. Mojžíš

Omluveni: pí Navrátilová, pí Krejzová, pí Vostrovská

Kontrolní komise: pí Šimková

 

Program:

Rekonstrukce vchodů

 • Navýšení o kvalitnější trvanlivější dlažbu, rozšíření dlažby do vchodů.
 • Návrh dlažby, 80 cm na zdi – snadnější údržba.
 • U vchodu 2203 – dopracování markýzy v případě deště pro snadnější odemykání.
 • Výběr barvy vchodů:
 • Dunkelrot Renolit 3081.050.167
 • Hliník + schránky – barva vínová/ šedá
 • Dveře + okna plastové bílá barva rámů
 • Vstupy na čip – jsme pro levnější variantu mechanického zámku klika-klika, která je dostatečná.
 • p. Mourad – sdělení barev pro prvky pro vchody, typ zámku

Povolení o zasklenění balkónu ve vchodu Borovanského 2201, byt číslo 12.

Změna v obchodním rejstříku

 • Naléhavost změny v obchodním rejstříku, o odstoupení člena a nastoupení nového.
 • pí Krejzová

Nevymahatelné pohledávky

 • Odpis nevymahatelných pohledávek za roky 2011 a 2012.

Paušální výdaje byly stanoveny před 5 lety

 • Návrh zvýšení o 25% od 1. 7. 2016 pro kontrolní komisy a výbor, ošetřeno o růst cenové hladiny (inflaci).

Projednávání kamerových systémů, zvonků a hovorových jednotek

 • Dvě firmy se účastní výběrového řízení
 • Rozdíl v ceně je téměř dvojnásobek ceny dražší varianty
 • Videotelefony
 • Nejdražší varianta je do 10 000 Kč (barevná obrazovka videotelefon)
 • Levnější varianta 6 500 Kč (černobílá obrazovka)
 • Informace budou na internetových stránkách a v poštovních schránkách. Členové výboru budou obcházet majitele pro jejich definitivní rozhodnutí.

 

Zapsal: Radek Mojžíš

Zpět