ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 7. ČERVNA 2016

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Krejzová, pí Rejmonová, pí Vostrovská

Omluveni: p. Navrátil

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

  1. Příprava schůze společenství vlastníků SVJ
  2. Žádost na společnost IKON, aby roční vyúčtování (přeplatky) bylo provedeno co nejdříve po skončení lhůty pro reklamace
  3. Vchody – společnosti budou vyrozuměny, v jakém pořadí se umístily ve výběrovém řízení – na prvním místě BV Most, na druhém místě Projekty a inženýrské stavby, s. r. o., na třetím místě CIRCE, s. r. o., na čtvrtém místě firma SALVETE, s. r. o.
  4. Schůze společenství SVJ se koná dne 16. června 2016 v 18:00 v jídelně ZŠ Jánského 2189

 

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět