ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 11. KVĚTNA 2016

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Krejzová, pí Rejmonová, p. Navrátil, pí Vostrovská

Omluveni:

Kontrolní komise: pí Rulíková, pí Šimková

 

Program:

1.Příprava valné hromady:

  • hlasovací technika – p. Mourad
  • jídelna – pí Navrátilová
  • program schůze – p. Mourad, pí Navrátilová

2.Schůze valného shromáždění SVJ se koná dne 16. června 2016 v 18:00 v jídelně ZŠ Jánského 2189

3.Vchody – z 5 nabídek, tři ve stejné cenové relaci, vstoupíme do jednání s vítěznou firmou – p. Mourad, píSteinbauerová

4.Prodej předzahrádek – žádost městské části

5.Energetický štítek je k dispozici na IKONU v elektronické podobě

 

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět