ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 15. BŘEZNA 2016

Přítomni: pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Krejzová, pí Rejmonová

Omluveni: p. Mourad, p. Navrátil, pí Vostrovská

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

  1. PENB rozpracován, byly dodány podklady – p. Navrátil, pí Steinbauerová
  2. Najít vhodnou formu penalizace podle OZ – pí Krejzová
  3. IKON zpracoval daňové přiznání SVJ, mohou být vyzvednuty podklady ke kontrole – pí Rejmonová, pí Rulíková
  4. Kontrola úklidu za SVJ – pí Rejmonová
  5. Svolání shromáždění SVJ na 16. červen 2016 v 18:00 v jídelně ZŠ Jánského; projednání volného termínu se ZŠ Jánského – pí Navrátilová
  6. Kolísání tlaku teplé vody ve vyšších patrech našich domů; vlastníci mající tento problém, ať informují IKON
  7. Vchody – 5 firem; vzhledem k nashromážděným finančním prostředkům vstoupíme do jednání s těmito firmami v průběhu dubna – pí Steinbauerová, p. Mourad
  8. Vchod 2204 – přední schody jsou opakovaně znečištěny neznámou látkou; v případě, že bude viník usvědčen, uhradí úklid schodů odbornou firmou
  9. Výbor projednal stížnost ze vchodu 2202 na rušení nočního klidu; žádáme proto všechny vlastníky i nájemníky, aby důsledně dodržovali domovní řád a noční klid v rámci dobrých mezilidských vztahů
  10. Odsouhlasení cenové nabídky na instalaci skříněk na hasicí přístroje v 7. patrech, abychom splnili povinnost pro kolaudaci výtahů

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět