ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 11. ÚNORA 2016

Přítomni: p. Mourad ,pí Navrátilová, pí Krejzová, p. Navrátil, pí Rejmonová, pí Vostrovská

Omluveni: pí Steinbauerová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

  1. Kolaudační souhlas s užíváním stavby – výtahy k 15. 1. 2016
  2. Firma IKON nezadala dle návrhu výboru SVJ zpracování PNEB; dle zápisu ze dne 16. 12. 2015 – pí Rulíková
  3. Vchody – cena za realizaci je přehnaně drahá; varianty – 10 vchodů za příznivější cenu; nebo jen zadní vchody za tyto ceny
  4. Úklidová firma končí k 29. 2. 2016
  5. Domovník – 3 uchazeči; maximálně do 10 dnů výběrové řízení a podpis smlouvy – p. Mourad, pí Rejmonová
  6. Nastavit penále pro neplatiče nájemného

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět