ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 14. LEDNA 2016

Přítomni: p. Mourad ,pí Navrátilová, pí Krejzová, p. Navrátil, pí Rejmonová, pí Vostrovská

Omluveni: pí Steinbauerová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

  1. Kolaudace výtahů – proběhla dnes; odevzdat na hygienu hlukové zkoušky
  2. Výměna nadbytečných jističů; seznam zajistí p. Vostrovský; požádat firmu IKON o vyřešení – p. Navrátil
  3. Neplatiči – firma IKON posílat upomínky – pí Krejzová
  4. Úklidová firma – výpověď pro neřešení připomínek ke špatnému úklidu našich domů jednomyslně schválena výborem; všechny možnosti domluvy vyčerpány – p. Mourad
  5. Domovník – 3 uchazeči; požadavky:úklid -: 2x ročně okna, zametení a vytření společných prostor, stírání zábradlí a okenních parapetů, prach z hydrantů, domovních schránek, vysypat rohože, odnesení letáků, zametení před vchody -  1x týdně; zametení a vytření společných prostor ve sklepech – 1x měsíčně; generální úklid – 2x ročně (v průběhu určeného týdne); úklidové prostředky v režii domovníka; kontrola nefunkčnosti elektřiny; uchazečům se ozveme jednotlivě
  6. Žádáme vlastníky a nájemníky, aby vyhozené vánoční stromky nenechávali pod okny, ale odnesli je ke kontejnerům
  7. Důrazně upozorňujeme na nutnost vyvézt po rekonstrukci bytů svůj nepořádek na vlastní náklady – nutno uklidit sporák odložený u výtahu ve 2203, odložené desky, zbytky po stavebních úpravách ve sklepních prostorách před výtahem v 2203

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět