ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 16. PROSINCE 2015

Přítomni: p. Mourad ,pí Navrátilová, pí Krejzová, p. Navrátil, pí Rejmonová, pí Vostrovská

Omluveni: pí Steinbauerová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

  1. Vchody – oslovit mimopražské firmy kvůli cenové relaci s pražskými firmami; z oslovených 5 firem se zatím ozvaly tři
  2. Řešen problém úklidu v našich domech – přes upozornění a kontroly pí Rajmonovou nedošlo ke zlepšení; výbor bude řešit situaci razantně
  3. Hledáme domovníka – OSVČ; úklid domů dle vyvěšeného harmonogramu ve vstupních dveřích našich domů; kontrola nebytových prostor (žárovky, vypínače apod.); nabídky do schránky SVJ do 10. ledna 2016
  4. Ověřit u správcovské firmy IKON, zda máme skutečně zpracován PENB; jak u ní bylo objednáno – pí Rulíková
  5. Proběhly hlukové zkoušky potřebné pro kolaudaci výtahu; děkujeme za vstřícnost majitelům bytů, kteří nám pomohli s tímto úkonem
  6. Zkouška membrán – problém s hučícími ventily odstraněn osloveným projektantem; došlo ke snížení výkonu na automat; tím by měla být odstraněna hlučnost otopného systému – pí Steinbauerová

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět