ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 26. LISTOPADU 2015

Přítomni: p. Mourad , pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Krejzová, p. Navrátil, pí Rejmonová

Omluveni: pí Vostrovská

Kontrolní komise: pí Rulíková


 

Program:

  1. Řešen problém úklidu v našich domech; pozvána majitelka firmy; nová slečna na úklid asi měsíc; majitelka firmy tvrdí, že si po úklidu kontroluje pravidelně všechny domy; kontrolu úklidu bude mít trvale na starost za výbor pí Rejmonová; ke 4. 12. pošle majitelka návrh na kompenzace ceny oproti kvalitě provedeného úklidu; výbor se do 10. 12. shodne a pošle zpátky
  2. Kolaudace výtahu musí proběhnout – hluková zkouška
  3. Hlučnost otopné soustavy a odvzdušnění – řešeno s pí Tomasyovou; oslovena firma ECOTERM; urgováno po měsíci, proč není problém vyřešen a dán termín opravy; IKONEM dodána další firma V&D, s. r. o.;  cenový návrh řešení tohoto problému těmito firmami se pohybuje řádově kolem půl milionu Kč; proto byl výborem vyžádán nezávislý posudek; do 15. 12. budeme znát výsledek a současně vyrozumíme vlastníky SVJ; prosíme o trpělivost při řešení tohoto problému – pí Steinbauerová
  4. Nedoplatky budou řešeny standardně zasláním upomínky dlužníkům jako první krok – firma IKON; pí Vostrovská + pí Krejzová
  5. Je zapotřebí upravit Stanovy SVJ dle aktuální legislativy – pí Krejzová
  6. Vchody – 5 firem; 5 projektů; vstoupíme do jednání se zvolenou firmou – pí Steinbauerová
  7. Prodán nebytový prostor v Borovanského 2203 – vlastníkem Náruč pro děti a mládež, o. p. s.
  8. S majitelkami bytů v Borovanského 2203 a 2205 řešena stížnost na nové nájemníky; připomínáme, že za chování svých nájemníků je zodpovědný vlastník


 

Zapsala: Jana Navrátilová


 

Zpět