ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 8. ŘÍJNA 2015

Přítomni: p. Mourad , pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Krejzová, pí Vostrovská, p. Navrátil

Omluveni: pí Rejmonová

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

1.Vchody – první varianta – preference zadních vchodů, nižší investice; druhá varianta – po jednom domě – oba vchody najednou

2.Vybráno 5 firem, které procházejí výběrovým řízením

3.Letos nedošlo k realizaci, vchodů, protože nebyly dostatečné peněžní prostředky na účtu na zahájení takto náročné rekonstrukce

4.Požádáme firmu IKON o informování výboru SVJ o nových vlastnících nebytových i bytových prostor, které prodává MÚ Praha 13 v našich domech; nutno dodat výboru SVJ evidenční list  vystavený novému vlastníkovi zejména nebytových prostor

5.Doplnění údajů k soudu; pí Krejzová

6.Trvalý příkaz k platbě výtahů

7.Probíhá reklamace výtahu v 2204 – hlučný provoz

8.Manželé Vodákovi – vlastníci bytu č. 23, v Borovanského 2203 požádali výbor o souhlas se zasklením lodžie; souhlas výboru SVJ byl předán

9.V sobotu 3. 10. ve večerních hodinách došlo k přepadení ve vnitrobloku u vchodu 2203; zloděj ukradl přepadené kabelku s doklady, klíči a penězi; věnujte zvýšenou pozornost svému okolí při příchodu ke vchodům; zamykejte je po celý den; dejte pozor na cizí lidi pohybující se v našich nezamčených tudíž nezabezpečených domech

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět