ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 3. ZÁŘÍ 2015

Přítomni: p. Mourad , pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Krejzová, pí Vostrovská, pí Rejmonová, p. Navrátil

Omluveni:

Kontrolní komise: pí Rulíková

 

Program:

 1. Přivítáni noví členové výboru – pí Rejmonová, p. Navrátil
 2. Soud – doplnit usnesení k novým členům
 3. Výtahy – vše proběhlo v časovém harmonogramu, tak jak bylo naplánováno; po instalaci výtahů byl proveden generální úklid
 4. Podán pokyn k okamžité opravě výtahu 2204 – hlučnost při pojezdu nahoru
 5. Zaplacena první a druhá splátka výtahů
 6. Úklid domů – firma provádí úklid špatně; vyřeší p. Mourad
 7. Kontrola pronajatých prostor po firmě KONE – pí Rejmonová, p. Navrtátil
 8. Vchody – stavba povolena; výběr firem, doplatit 1 fakturu architektům – projektantům; kompletních 5 návrhů; připravit smlouvy, vyčíslit náklady apod. – pí Steinbauerová
 9. Oprava nefunkčních hlavních ventilů ve 2202 + ve dvou bytech
 10.  Aktualizace jmenovek ve vchodech a u výtahů – prosíme nahlásit změny pí Navrátilové 
 11. Výpadek teplárny řešen; nebylo zde naše zavinění; řešila pí Navrátilová, p. Navrátil + IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět