ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 27. KVĚTNA 2015

Přítomni: p. Mourad , pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Krejzová, pí Vostrovská

Omluveni:

Kontrolní komise: pí Rulíková

Program:

  1. Schůze shromáždění – 11. 6. 2015 v 18:00 hodin
  2. Příprava shromáždění – místo, firma s hlasovacím zařízením
  3. Vchody – nabídky; bylo osloveno 8 firem; a z toho jen 5 se rozhodlo poslat svoji cenovou nabídku na realizaci revitalizace vchodů
  4. Výtahy nebudou v provozu od 15. 6. do 10. 8. 2015. Konkrétní datum pro každý vchod bude včas upřesněno
  5. Doplnění bodu na valnou hromadu o rozúčtování nákladů – připraveno firmou IKON

 

Zapsala: Jana Navrátilová

 

Zpět