ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 6. KVĚTNA 2015

Přítomni: p. Mourad , pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Krejzová, pí Vostrovská

Kontrolní komise: pí Rulíková

Program:

  1. Schůze shromáždění – 11. 6. 2015 v 18:00 hodin; pozvánka – p. Mourad, pí Navrátilová; finanční rozvaha – pí Krejzová a pí Vostrovská; kontrola účetnictví - pí Rulíková; zhodnocení spolupráce s firmou IKON;  realizované a plánované investice – pí Steinbauerová; objednání místnosti a hlasovacího systému – p. Mourad;
  2. Výběrové řízení na rekonstrukci vchodů – 5 firem, zatím poslala nabídku 1 firma; výbor rozhodl, že pokud nebude minimálně 5 nabídek, bude vyhlášeno další kolo
  3. Podepsaná smlouva na výtahy s firmou KONE dne 30. 3. 2015
  4. Nutno dojednat revizi elektrických rozvodů k výtahům, zajistit jim prostory ke skladování, určit kontaktní osoby při provádění výměny výtahů a postarat se o včasné zaplacení zálohy
  5. Výpověď firmě Bříza; byla akceptována. Firma konči se servisem k 30. 6. a od 1. 7. bude servis zdarma zajišťovat firma KONE, platit jí začneme od října

6.Výtahy nebudou v provozu od 15. 6. do 10. 8. 2015. Konkrétní datum pro každý vchod bude včas upřesněno

7.Váš častý dotaz: Co znamená rozhodování per rollam? - Znamená rozhodování (hlasovaní) pomocí oběžníků, korespondencí, dopisů (písemně)

8.Souhlasy vlastníků – rekonstrukce výtahů metodou per rollam:

  • vlastníci bytových jednotek – ze 117 vlastníků souhlasí s rekonstrukcí 101 vlastníků
  • vlastníci nebytových prostor – z 11 vlastníků souhlasí s rekonstrukcí 10 vlastníků; firma UNIMOSERVIS, s. r. o. nereagovala na zaslané materiály

9.Dodělaná sušárna ve vchodu 2202, opravené rozbité okno v 2203, tekoucí topení ve 2203, předána čísla se stavy vodoměrů 1. RTN

10.Odpadní roura ve 2203 – nutno celé vyměnit; oprava elektrického rozvodu v sušárně ve vchodu 2202

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět