ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 6. BŘEZNA 2015

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Vostrovská

Omluveni: pí Krejzová

Kontrolní komise: pí Rulíková

Program:

1.Výtahy – po návštěvě společnosti Bříza VMC, a společnosti KONE, zkusí pan předseda dohodnout lepší finanční podmínky s firmou KONE

2.Výbor probíral finanční situaci ve spojení s navrženými investicemi a došel k závěru, že do konce června by se mohl dělat jeden výtah a současně by se zadala soutěž na vchody a podle ceny by se rozhodlo, zda zbydou peníze na další výtah v tomto roce; ostatní výtahy se budou dělat příští rok dle našetřených financí; bude-li nabídka na vchody podle představ výboru, bude se realizovat projekt v plné výši; pokud ne, budeme hledat jiné finanční řešení

3.Pan Mourad, pí Steinbauerová a pí Navrátilová se budou podílet na přípravě projektu pro soutěžící firmy

4.Metoda per rollam – videokamery ve vchodech a před výtahy:

  • vlastníci nebytových prostor: 12 nebytových prostor – souhlasí všichni vlastníci
  • vlastníci bytových jednotek: 117 bytů – k dnešnímu datu souhlasí 106 vlastníků
  • apelujeme na zbývajících 11 vlastníků, zda by zvážili a přehodnotili svůj přístup ke spravování společného majetku a neblokovali tento projekt, protože je to ochrana i jejich majetku

5.Metoda per rollam – návrh vchodů:

  • vlastníci nebytových prostor: 12 nebytových prostor – souhlasí všichni vlastníci
  • vlastníci bytových jednotek: 117 bytů – k dnešnímu datu souhlasí 107 vlastníků

6.Metoda per rollam – videotelefon do bytových jednotek:

  • zájem projevilo k dnešnímu dni 17 vlastníků

7.Rekonstrukce sušáren – k 6. 3. hotovy sušárny a WC v domě 2203 a 2205

8.Od prvního týdne v březnu začala plošná výměna vodoměrů na teplou vodu; přesný termín pro jednotlivé vchody je vyvěšen (vnitřní dveře, výtahy); pí Steinabaurová; k dnešnímu dni je hotový vchod 2201, 2202 a chybí pouze výměna v jednom bytě (vlastník bytu nereagují na výzvu o domluvě následného termínu)

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět