ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 20. ÚNORA 2015

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Navrátilová

Omluveni: pí Vostrovská, pí Krejzová

Kontrolní komise: pí Rulíková

Program:

 1. Výtahy – Bříza, Kone, Schindler – vyřazen, nejdražší, vše vedeno jako nadstandard – placené navíc; v pondělí 9. 2. pracovní schůzka ve firmě KONE – pí Steinbauerová, pí Rulíková, pí Navrátilová; v sobotu 21. 2. pracovní schůzka ve firmě Bříza, s. r. o. – p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Rulíková, pí Navrátilová
 2. Rozdíl mezi patou a vyúčtováním vlastníkům – studená voda; zkouška – IKON za cenovou nabídku 4 – 6 tisíc Kč; pí Steinbauerová oslovila firmu Pražské vodovody a kanalizace – za 1400 Kč; dne 27. 2.
 3. Vchody – jakmile bude souhlas 75 % vlastníků, proběhne schvalování stavebního povolení a všech ostatních náležitostí stavby; v březnu vyzveme firmy, aby udělaly cenovou nabídku na tento projekt; v tuto chvíli máme první přihlášenou firmu – Cicro, s. r. o.
 4. Nejčastější dotaz ke vchodům – proč není vybrána firma a naceněn projekt; odpověď – v okamžiku, kdy je vybrána firma, musí být schválený projekt a pak už nejdou dělat žádné změny. V současné době jsme zohlednili všechny podněty vlastníků a projekt bude upraven dle potřeb a požadavků
 5. Metoda per rollam – videokamery ve vchodech a před výtahy:
 • vlastníci nebytových prostor: 11 nebytových prostor – až na firmu UNIMOSERVIS, s. r. o. souhlasí všech 10 vlastníků
 • vlastníci bytových jednotek: 117 bytů – k dnešnímu datu souhlasí 75 vlastníků
 1. Metoda per rollam – návrh vchodů:
 • vlastníci nebytových prostor: 11 nebytových prostor – až na firmu UNIMOSERVIS, s. r. o. souhlasí všech 10 vlastníků
 • vlastníci bytových jednotek: 117 bytů – k dnešnímu datu souhlasí 76 vlastníků
 1. Metoda per rollam – videotelefon do bytových jednotek:
 • zájem projevilo k dnešnímu dni 11 vlastníků
 1. Noví vlastníci nebytových prostorů:
 • 2202/101 -  SPOROTVNÍ KLUB - jednatel p. Civín
 • 2202/103 – UNIMOSERVIS, s. r. o. – jednatel p. Dobiáš
 • 2205/101 – Proxima sociale, o. p. s. – jednatel p. Kačaba
 1. Podpisy ve vchodech 2204 a 2205 v neděli po 19. hodině – pí Vostrovská, pí Navrátilová
 2. Na dnešní schůzi výboru SVJ pozván pan Dobiáš, jednatel firmy UNIMOSERVIS, s. r. o. – nutnost vzájemného představení se členů výboru a předsedkyně kontrolní komise a nového vlastníka; objasnění podnikatelských aktivit této firmy v našich domech – na písemnou e-mailovou pozvánku nereagoval a na schůzi výboru nepřišel
 3. Rekonstrukce sušáren – ke 22. 2. hotovy dvě sušárny a jedno WC v domě 2204; od 2. března (týden) budou opraveny sušárny ve vchodech 2203 a 2205. Tyto prostory jsou k dispozici všem nájemníkům domů.
 4. Bude provedena kontrola v bytě pana Voloscsuka, zda splnil náležitosti pro přeložení vodoměru na teplou vodu – cena 250 Kč u ECOTERMU – pí Steinbauerová
 5. Od prvního týdne v březnu začne plošná výměna vodoměrů na teplou vodu; přesný termín pro jednotlivé vchody bude upřesněn a vyvěšen (web, vnitřní dveře) – pí Steinabaurová, pí Navrátilová


 

Zapsala: Jana Navrátilová


 

Zpět