ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 4. ÚNORA 2015

Přítomni: pí Steinbauerová, pí Vostrovská, pí Navrátilová, pí Krejzová

Omluveni: p. Mourad,

Kontrolní komise: pí Rulíková

Program:

 1. Zpracování rozpočtu na rok 2015 – pí Krejzová, pí Rulíková

 2. Vodoměry – nabídka tří firem; vybrána firma Miroslav Klimeš – Eneco; maximální komfort pro lidi; v odpoledních a večerních hodinách; povinná výměna vodoměrů na teplou vodu ze zákona; za dva roky to samé pro studenou vodu

 3. Od pondělí 9. 2. se začne opravovat jedna sušárna ve 2204. Pokud oprava bude v pořádku, dle našich představ, bude za práci zaplaceno a může se pokračovat dál. – cca 5 340 za sušárnu; konečná cena – neplátce DPH; celková cena 33 820 Kč

 4. Výtahy – firma Kone nám garantuje loňskou cenu do konce února; tři nabídky – Schindler, Kone, Bříza.

 5. Doporučeně kontaktováni noví vlastníci – pí Navrátilová

 6. Dne 10. 2. budou opraveny ventily v sušárnách

 7. Vchody – projekty budou dány na web a do vitrín v jednotlivých vchodech; podpisy vlastníků – pí Vostrovská, pí Navrátilová

   

  Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět