ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 20. LEDNA 2015

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Vostrovská, pí Navrátilová, pí Krejzová

 Kontrolní komise: pí Rulíková

 Program:

1.Pan Voloscsuk žádá o uzavření teplé vody v bytě č. 1 na společné stoupačce v domě 2203; rekonstrukce v jeho bytě; musí to provést společnost, která je pojištěna pro případnou havárii; následně musí být v součinnosti firma, která provádí plombování; musí být doloženo, že vodoměr odpovídá všem náležitostem – pí Steinbauerová

2.Projektová dokumentace ke vchodům; varianty dveří – hliník, ocel; nebytové prostory – v plastu; mezidveří ve všech vchodech v mramoru; čipy – ve zvonkách; bez možnosti prozvonit vchody; schody – železobetonová konstrukce, stupnice

3.Kamery – nacení je firma, která dělá čipy, tabla, zvonky; 100 % souhlas všech vlastníků; od vchodů po výtahy

4.Úprava stránek Kur/Bor – pí Navrátilová

5.Odsouhlasení energetické známky na budovu; zajistí IKON

6.Sehnat kontakty na nové vlastníky bytových jednotek; zajistí IKON – pí Navrátilová

7.Kohouty zavírací v sušárnách, nabídky ECOTERM

8.Sušárny – p. Pajma

9.Vodoměry – průtokové; 3 nabídky; výměna první části vodoměrů; po uplynutí doby životnosti výměna zbývajících

10.Výtahy – potvrzené nabídky; rozhodnutí do měsíce

11.Internet protáhnout do místnosti SVJ (kabel + WIFI) – p. Mourad

12.Rozpočet na rok 2015 – pí Krejzová

13.Analýza příjmů a výdajů za rok 2014 bez investic – pí Rulíková 

14.První týden v únoru další schůze

 Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět