ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 18. PROSINCE 2014

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Vostrovská, pí Navrátilová

 Omluveni: pí Krejzová

 Kontrolní komise: pí Rulíková

 Program:

1.Problém oken v bytech, které se rosí, a teče po nich voda. Dát zprávu na info@kurbor.cz; nebo zaslat SMS na číslo: 777 077 742; příjmení, číslo vchodu, číslo bytu; výbor nabídne možnosti, jak řešit tento problém

2.Vodoměry – teplá voda výměna 2014; studená voda 2016

3.Kontrola osvětlení průběžně

4.Střecha není únikový východ; garance na střechu podmíněna tím, že je zamezeno samovolnému přístupu na střechu a tím jejímu poškození

5.Dlužníci – uhrazeno

6.Mediální prostor na reklamní sdělení velikosti A3 v kabinách výtahů; měsíčně za pronájem prostoru je 200 Kč bez DPH; jsme před výměnou výtahů; projednáme na shromáždění vlastníků

7.Smlouva o vypracování projektové dokumentace na revitalizaci vchodů je podepsaná; do 30. ledna hotový projekt předán ke schválení

 

 Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět