ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 25. LISTOPADU 2014

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Krejzová, pí Vostrovská, pí Navrátilová

 Kontrolní komise: pí Rulíková

 Program:

1.Pozvána neplatička – dlouhodobé problémy; nutno řešit razantně; dva roky řešil p. Bohal, výše dluhu je neustále stejná, dluh se nezmenšuje; dluh 30 000 (dluh ke 30. 9.) bude uhrazen do 10. 12.; zbytek bude uhrazen k 31. 12.

2.Další nabídky na vypracování projektové dokumentace na vchody; neplátce DPH; p. Ing. Patera; poslán návrh na smlouvy, dva měsíce na vypracování smlouvy; odsouhlasení; tři měsíce na projednání na úřadech; pomohou s výběrem firem; konzultace k různým variantám; budou s námi spolupracovat po dobu výstavby; p. Žáček jako stavební dozor; budou neustále v prostoru na dohled; třetí stranou bude firma, která bude zakázku realizovat

3.Vodoměry – příští týden odečty; prověřit, zda jsou v nebytových prostorách měřáky na vodu a topení; v bytových jednotkách vyměnit měřáky, tam, kde nejsou v pořádku a vykazují nulové spotřeby;

4.Prokonzulovat s IKONEM, aby do 31. 12., byly upraveny počty osob nahlášených v bytech – stálí obyvatelé i pronajaté osoby; nesouhlasí počty v bytech vlastníků i v bytech pronajatých

5.Načerno zapojená zásuvka v 2203; IKON odpojí a zruší

6.Městská část nás upozornila prostřednictvím firmy IKON o nutnosti vypracování průkazu energetické náročnosti budov; nabídka firem nutná ke srovnání

7.Vymalována přízemí a sedmá patra; dvě až tři vrstvy malby; nutno vymalovat sušárny ve všech vchodech

8.IKON zajistí, že budou zamykány sušárny, pokud půjčí klíče pracovníkům provádějícím kontrolu vodoměrů

9.Blok pokojů v 2204 – mokro a plíseň kolem parapetů; zatéká pravděpodobně pláštěm

10.Kamerový systém na schůzi vlastníků – kontejnery; vchody

11.Lam plus dluží soustavně – vyřeší p. Mourad

12.Výtahové šachty – protéká do bytu p. Bureše v 2205

 Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět