ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 23. ŘÍJNA 2014

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Vostrovská, pí Navrátilová

 Omluveni: pí Krejzová

 Kontrolní komise: pí Rulíková

 Program:

1.Drobné údržby, výměna žárovek – pan Vostrovský; chybí 32 žárovek, rozbité 2 vypínače; 1x měsíčně bude kontrolovat ve všech domech; 200 Kč za hodinu; výměna žárovky za 40 Kč; oznámit firmě IKON, že výměnu žárovek bude řešit p. Vostrovský

2.Malba 7. pater – vybrána nabídka p. Uhlíře (celkem 3 nabídky); 26 Kč/m včetně DPH + strop zadních vchodů 2204, 2205

3.Sušárny – malování, podlaha, oprava a natření radiátoru

4.Deratizace – provede městská část

5.Při schvalování výtahů ověří pí Navrátilová a Vostrovská, zda funguje vzduchotechnika v jednotlivých bytech

6.Návrh na odstranění lavice u dětského hřiště – stěžovatelka musí řešit individuálně; odpoví pí Navrátilová

7.Výtahy – výběr firem ze čtyř nabídek; p. Mourad, pí Steinbauerová; hlubší prozkoumání nabídek + dotázání na lepší výkon a nižší cenu; určení pořadí oprav

8.Žebříky – 300 Kč za jeden zámek

9.Nefungující stoupačky v 2203 – nahlásit IKONU – pí Navrátilová

10.Vchody – čtyři nabídky i s projednáním na úřadu – pí Steinbauerová

11.Úklid – smlouva na IKON – Bytoservis

12.Neplatiči – zaslány upomínky

 Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět