ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 2. ŘÍJNA 2014

Přítomni: p. Mourad, p. Steinhauser, pí Steinbauerová, pí Krejzová, pí Navrátilová, pí Vostrovská, p. Bohal

 Kontrolní komise: pí Rulíková

 Program:

 1. P. Steinhauser předal agendu; odstupuje k 30. 9.; výbor mu děkuje za vykonanou práci
 2. Drobné údržbářské práce dneškem počínaje přebírá p. Vostrovský; předloží nabídku
 3. Agendu p. Bohala převzala pí Krejzová; technickou kontrolu pí Steinbauerová
 4. Zednické práce pro 7. patra – příští týden; tři nabídky
 5. Vchody – příští týden třetí nabídka; do třech týdnů na další schůzi bude vybrána optimální nabídka
 6. Výtahy – agenda je hotová; přebírá p. Mourad
 7. Vzduchotechnika – nahlásit na webové stránky nefunkční odvětrání v bytech; pí Navrátilová
 8. Neplatiči– vyřeší p. Mourad
 9. Změna fakturace ze čtvrtletní na roční (srpen) – vodné, stočné; vyřešit s IKONEM, jak to bude účtováno SVJ; zvážit výši záloh
 10. Vodoměry – p. Mourad
 11. Další schůze 23. 10. 2014

 Zapsala: Jana Navrátilová


 

Zpět