ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 11. ZÁŘÍ 2014

Přítomni: p. Mourad, p. Steinhauser, pí Steinbauerová, pí Krejzová, pí Navrátilová, pí Vostrovská

Omluveni: p. Bohal

Kontrolní komise: pí Rulíková

Program:

  1. P. Bohal předává agendu pí Vostrovské a pí Krejzové
  2. Kontrolní komise ve věci oprávněnosti faktur pomoci s kontrolou p. Steinhauserovi
  3. Volba místopředsedy – pí Steinbauerová (počtem hlasů 4:2); napsat usnesení – pí Navrátilová
  4. Provést kontrolu na střeše načerno přidělaných satelitů; zamezit přístupu na střechu – zabezpečení všech vchodů a oken mřížemi
  5. Montáž satelitů na střechu pro soukromé účely musí být odsouhlasena výborem
  6. Nabídka na úpravu vchodů – p. Žáček
  7. Nabídka tří společností na výtahy
  8. Třetí osoba pro podpisový vzor – pí Navrátilová
  9. Vymalování sedmých pater

Zapsala: Jana Navrátilová

 

Zpět